Бібліотека

РОМАНЧУК Галина Дмитрівна

РОМАНЧУК Галина Дмитрівна

Завідувачка бібліотекою

Бібліотека Фахового коледжу технологій, бізнесу та права є науковим, навчальним, інформаційним та культурно-освітнім підрозділом, який здійснює бібліотечний та інформаційно-бібліографічний супровід освітнього процесу.

Основними напрямками роботи бібліотеки Коледжу є інформаційне забезпечення, якісне і своєчасне комплектування фонду, його систематичне поповнення й ефективне використання, а також бібліотечно–бібліографічне обслуговування користувачів.

Бібліотека з максимальною повнотою поєднує сьогодні традиційні методи роботи з сучасними інформаційними технологіями, адже в наш час книгозбірні закладів освіти – це не тільки сховища паперових документів (книг, періодичних видань та ін.), а й власники нових електронних ресурсів.

Комп’ютеризація бібліотеки відкриває можливості більш повного задоволення читацьких запитів, зменшує витрати часу на пошук необхідної інформації, робить доступ практично до будь-якої інформації відкритим.
Для інформаційного забезпечення освітнього процесу на сайті електронної бібліотеки Коледжу, що створений в 2018 році та постійно поповнюється і забезпечує отримання необхідної користувачам інформації, представлено 153 дисципліни, курсове проєктування, виробниче навчання, розділ «Державна атестація» та пам’ятку для користувачів.

Зареєстрованим користувачам забезпечуєтся доступ до інформаційних повнотекстових документів на безоплатній основі. Студенти в зручний час працюють з повнотекстовими документами, навчально-методичними посібниками педагогічних працівників Фахового коледжу.

Бібліотека надає також комплекс бібліотечно-інформаційних послуг:

  • користування електронним каталогом, який поповнюється новими надходженнями;
  • надаються консультації з питань користування фондами бібліотеки;
  • здійснюється тиражування записів на електронні носії;
  • надаються галузеві і тематичні списки літератури, усні бібліографічні огляди за відповідними темами;
  • оформляються виставки літератури.

Для забезпечення інформаційних потреб користувачів передплачуються періодичні видання.

Фонд бібліотеки Фахового коледжу складає понад 27 тисяч примірників фахової, художньої літератури, підручників, навчальних посібників тощо. Обслуговування користувачів проводиться на абонементі та в читальному залі відповідно до Правил користування бібліотекою Фахового коледжу.