Центр інформаційних систем, комп’ютерних технологій та моніторингу освіти

ШОСТАК Дмитро Валерійович

ШОСТАК Дмитро Валерійович

Завідувач центру

Мета діяльності центру – використання інформаційних ресурсів у навчальному та дослідницькому процесах, підвищення якості інформаційно-комунікативної комепентнсті студентів та працівників, а також побудова, підтримка та розвиток єдиної інтегрованої інформаційної системи Фахового коледжу.

До складу центру входять три кабінети інформатики (412, 414, 415). Кожен з них обладнаний 25-ма комп'ютерними місцями для роботи студентів та персоналу, мультимедійним комплексом. Апаратна частина побудована використанням технології "тонких клієнтів", що забезпечує гнучкість в роботі та налаштування багатокористувацього режиму використання техніки, веде до спрощення обслуговування та підтримки; збільшення енергоефективності вцілому.

Керівником центру інформаційних систем, комп’ютерних технологій та моніторингу освіти Фахового коледжу є Шостак Дмитро Валерійович.

Як студенти, так і викладачі активно використовують потужності центру. Студенти користуються базою центру в освітній діяльності та позааудиторній роботі. Викладачі також мають можливість використовувати можливості мультимедійного комплексу центру при проведенні навчальних занять, виховних та відкритих заходів.

Активну участь у роботі центру беруть викладачі як загальноосвітніх так і профільних дисциплін. Зокрема, на базі центру

 • проходять заняття з інформатики;
 • проводяться комбіновані заняття з використанням інформаційно-комунікаційних технологій та мультимедійного забезпечення центру;
 • проводяться конкурси, олімпіади коледжанського, міського та обласного рівнів;
 • відбуваються тестування поточного, проміжного та підсумкового контролю знань.

До основних завдань центру відоситься:

 • розширення, модернізація та підтримка роботи локальної мережі коледжу;
 • програмно-технічний супровід роботи, адміністрування та забезпечення захисту вузлів мережі;
 • забезпечення постійного високошвидкісного доступу до глобальної мережі Інтернет;
 • покриття території Фахового коледжу безпровідним WiFi зв’язком;
 • створення умов для комфортного використання комп’ютерної техніки у навчальному та дослідному процесах;
 • моніторинг існуючого та налаштування нового комп’ютерного та мережевого забезпечення коледжу;
 • впровадження елементів дистанційних технологій навчання, що забезпечують подальше удосконалення освітнього процесу, доступність та ефективність освіти;
 • проведення контролю знань у формі комп’ютерного тестування;
 • забезпечення роботи корпоративної пошти для працівників та студентів Фахового коледжу;
 • адміністрування коледжанських порталів Google Workspace for Education, Microsoft 365 та інших веб-ресурсів;
 • актуалізація інформаційних матеріалів Фахового коледжу в Єдиній державній базі з питань освіти;
 • підготовка, замовлення, реєстрація та друк документів про освіту;
 • виготовлення поліграфічної продукції для потреб коледжу;
 • надання консультацій в сфері застосування інформаційних технологій викладачам та працівникам Фахового коледжу.