Заступник директора з навчальної роботи

МАКАРУК Ігор Валентинович

МАКАРУК Ігор Валентинович

Заступник директора з навчальної роботи

тел. +38 (0332) 23-41-41

Посада заступника директора з навчальної роботи введена у закладі освіти з 01.09.1965 як посада заступника директора з навчальної частини у 1965-1978 роках та заступника директора з навчально-виробничої роботи у 2008-2012 роках. Зі списком заступників директорів з навчальної роботи з 1965 року і по цей час можна ознайомитися в розділі навчальна частина.

Заступник директора з навчальної роботи за посадою входить до складу дирекції, педагогічної та адміністративної рад, стипендіальної, приймальної, атестаційної та кадрової комісій; очолює навчальну частину, методичну раду, конкурсну комісію, штаб цивільного захисту фахового коледжу; координує діяльність служби охорони праці та робочих груп, які створюються в закладі освіти; є відповідальною особою за забезпечення функціонування внутрішньої системи забезпечення якості фахової передвищої освіти.

Функціональні обов’язки:

  • Організовує освітній та організаційно-методичний процеси, процес ліцензування, атестації та акредитації спеціальностей (професій) у коледжі, діяльність підконтрольних йому підрозділів, координує роботу педагогічної та адміністративної рад, стипендіальної комісії та робочих груп.
  • Здійснює керівництво освітньою, організаційно-методичною та навчально-виробничою роботою у коледжі, роботою методичної ради, навчальної частини, штабу цивільного захисту коледжу, процесом нагородження працівників закладу освіти.
  • Забезпечує формування педагогічного навантаження викладачів фахового коледжу, здійснення ефективної системи документообігу всіх структурних підрозділів та посадових осіб закладу освіти, функціонування внутрішньої системи забезпечення якості фахової передвищої освіти.
  • Керує роботою завідувачів відділень, керівника фізичного виховання, бібліотеки, архіву, канцелярії, НВК «Їдальня коледжу», Центру комп’ютерних технологій, інформаційних систем та моніторингу освіти, голів циклових комісій, викладачів, навчально-допоміжного та інженерного персоналу фахового коледжу.
  • Розробляє навчальні плани спеціальностей, графік освітнього процесу на відповідний навчальний рік, річний та щомісячні плани роботи коледжу, проєкт педагогічного навантаження викладачів, розклад щотижневого навантаження викладачів, проєкти наказів по коледжу та іншу потрібну документацію фахового коледжу.
  • Відповідає за затвердження робочих навчальних планів; стан організаційно-методичного забезпечення спеціальностей, звітності та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості фахової передвищої освіти; управління безпекою життєдіяльності учасників освітнього процесу.
  • Контролює стан забезпечення належних умов праці та навчання, пожежної безпеки і охорони праці; роботу основних структурних підрозділів коледжу та їх керівників; роботу викладачів, навчально-допоміжного персоналу та студентів закладу освіти; стан фінансово-господарської дисципліни навчальної частини; загальну якість викладання навчальних дисциплін та забезпечення об’єктивності оцінювання досягнень студентів; стан внутрішньої системи забезпечення якості фахової передвищої освіти; проведення освітніх заходів у фаховому коледжі.