Заступник директора з навчально-методичної роботи

БОЯРЧУК Оксана Петрівна

БОЯРЧУК Оксана Петрівна

Заступник директора з навчально-методичної роботи

тел. +38 (0332) 23-41-41

Заступник директора з навчально-методичної роботи входить до складу дирекції, педагогічної, адміністративної, методичної рад, стипендіальної, атестаційної та кадрової комісій, штабу цивільного захисту фахового коледжу.

Функціональні обов’язки:

 • Здійснює поточне і перспективне планування науково-методичної роботи фахового коледжу, аналізує стан його виконання.
 • Організовує розробку навчально-методичної документації, яка потрібна для забезпечення освітнього процесу. Звітує про стан цієї роботи.
 • Здійснює роботу з атестації педагогічних працівників (планування, підготовка атестаційних листів, характеристик, клопотань до атестаційних комісій). Здійснює підготовку засідань атестаційної комісії фахового коледжу. Вносить проекти наказів про створення атестаційної комісії, атестацію викладачів у поточному році, заходи з її підготовки тощо.
 • Організовує роботу з підвищення кваліфікації педагогічних працівників (розробляє нормативно-правові акти з підвищення кваліфікації, складає перспективний та поточний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників, подає його на розгляд педради, аналізує стан виконання планів підвищення кваліфікації, організовує визнання результатів підвищення кваліфікації викладачів педагогічною радою, які того потребують).
 • Здійснює підготовку звітності та відповідних матеріалів стосовно методичної та дослідницької роботи.
 • Готує в межах компетенції проєкти наказів, видає розпорядження та забезпечує контроль за їх виконанням.
 • Координує та контролює роботу навчально-методичного кабінету.
 • Забезпечує використання ефективних методів організації освітнього процесу і сучасних освітніх технологій, узагальнення та поширення інформації про передові технології навчання, кращий досвіду у сфері освіти.
 • Організовує проведення та забезпечує участь викладачів коледжу в обласних методичних об’єднань.
 • Координує організацію та проведення представницьких педагогічних заходів: педагогічних виставок, творчих звітів, конкурсів, конференцій, педагогічних читань тощо.
 • Забезпечує вивчення освітнього та кваліфікаційного рівня педагогічних кадрів шляхом відвідування занять у кількості трьох занять на тиждень.
 • Організовує проведення студентської наукової конференції «Молодь як стратегічний потенціал розбудови національної економіки», професійних конкурсів Етнофестиваль професійної майстерності, КомерцФест, конкурсів учнівської молоді Ерудити правознавства Волинського краю, Ліга юних економістів.
 • Координує роботу наукового товариства молодих вчених та студентського наукового товариства фахового коледжу.
 • Організовує проведення перших етапів всеукраїнських предметних олімпіад, конкурсів та забезпечує участь переможців у наступних етапах.
 • Узагальнює дослідницьку та інноваційну роботу студентів та подає результати до стипендіальної комісії.
 • Координує діяльність викладачів стосовно організації та керівництва дослідницькою роботою студентів.
 • Організовує та координує міжнародну співпрацю фахового коледжу.
 • Виконує обов’язки чергового адміністратора по коледжу.