Архівний підрозділ

БОСКО Марія Сергіївна

БОСКО Марія Сергіївна

Архіваріус

email: bosko.mariia@ktbp.net.ua

Архівний підрозділ є самостійною структурною частиною коледжу, працює під керівництвом директора та заступника директора з навчальної роботи.

У своїй діяльності архів керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, Положенням про архівний підрозділ коледжу та Правилами роботи архівних підрозділів.

В архівному підрозділі кожного року складається план роботи, який затверджується директором коледжу.

Архівний підрозділ діє з дня заснування Луцького технікуму радянської торгівлі - з 01.09.1965 р. Перші роки роботи технікуму накопичені документи зберігалися по структурних підрозділах, особові справи в методичному кабінеті.

Архіваріусами коледжу були такі працівники:

 • Байсарович Галина Романівна (1979-1981 р.р.);
 • Хвалевська Галина Володимирівна (1981-1984 р.р.);
 • Симчук Світлана Євгеніївна (1984-1985 р.р.);
 • Мельникова Марія Олександрівна (1985-1989 р.р.);
 • Майданська Леся Юріївна (1989-2020 р.р.);
 • Боско Марія Сергіївна (2020-по теперішній час).

Основні завдання архіву:

 • приймати від структурних підрозділів документи та зберігати їх;
 • контролювати стан зберігання та правильність оформлення документів у структурних  підрозділах;
 • брати участь у складанні номенклатури справ;
 • проводити попередню експертизу цінності документів;
 • готувати та передавати документи, що відносяться до Національного архівного фонду, до Державного архіву;
 • видавати у встановленому порядку архівні довідки, копії, витяги документів юридичним особам та громадянам;
 • вносити зміни до паспорту архіву;
 • проводити впорядкування документів, які складають історичну цінність;
 • проводити перевіряння наявності справ.