Заступник директора з виховної роботи

СТЕЛЬМАЩУК Ігор Анатолійович

СТЕЛЬМАЩУК Ігор Анатолійович

Заступник директора з виховної роботи

тел. +38 (0332) 23-41-41

Заступник директора з виховної роботи за посадою входить до складу дирекції, педагогічної, методичної, адміністративної рад, стипендіальної, атестаційної та кадрової комісій; здійснює керівництво і організацію процесом національно-громадянського виховання студентів, організовує реалізацію завдань системи національного та громадянського виховання студентської молоді відповідно до Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти та Концептуальних засад гуманітарної освіти.

Відповідно до наказу ФКТБП ВНУ імені Лесі Українки від 26.07.2023 №90-од заступник директора з навчально-інформаційної роботи, здійснює, координує, виконує та організовує наступне коло функціональних обов’язків (сфера відповідальності):

  • виховна робота;
  • правовиховна робота;
  • спортивно-масова робота та соціально-психологічна сфера (медичний пункт, гуртожиток, соціальні/пільгові категорії, психологічна служба тощо);
  • розробка нормативно-правових актів закладу фахової передвищої освіти та підготовка проєктів розпорядчих документів;
  • листування з контрагентами та органами влади тощо;
  • чергування учасників освітнього процесу у фаховому коледжі;
  • стипендіальне забезпечення в частині соціальних стипендій;
  • студентське самоврядування;
  • батьківська рада;
  • моніторинг та контроль виховної, правовиховної, спортивно-масової роботи та соціально-психологічної сфери.