Заступник директора з виховної роботи

МАТВІЙЧУК Леся Миколаївна

МАТВІЙЧУК Леся Миколаївна

Заступник директора з виховної роботи

тел. +38 (0332) 23-41-41

Заступник директора з виховної роботи за посадою входить до складу дирекції, педагогічної, методичної, адміністративної рад, стипендіальної, атестаційної та кадрової комісій; здійснює керівництво і організацію процесом національно-громадянського виховання студентів, організовує реалізацію завдань системи національного та громадянського виховання студентської молоді відповідно до Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти та Концептуальних засад гуманітарної освіти.

Функціональні обов’язки:

 • Виконує організаційну, методичну та адміністративну функції з питань гуманітарної освіти і виховання.

 • Створює та забезпечує функціонування у фаховому коледжі системи виховної роботи.

 • Керує діяльністю педагогічного та студентського колективів з національно-громадянського виховання.

 • Забезпечує співпрацю педагогічного та студентського колективів фахового коледжу з національно-патріотичного виховання.

 • Організовує спільну роботу колективу коледжу та соціальних інституцій з національно-громадянського виховання.

 • Керує роботою керівників академічних груп, практичного психолога, бібліотекаря (в частині виховної роботи).

 • Здійснює підбір керівників академічних груп, студентських об’єднань, гуртків художньої самодіяльності.

 • Організовує спільно з методичним об’єднанням керівників груп, міським центром соціальних досліджень навчання керівників академічних груп шляхом проведення науково-методичних, психолого-педагогічних семінарів, конференцій з проблем національно-громадянського виховання студентської молоді.

 • Організовує та контролює методичне об’єднання керівників груп, яке вивчає, узагальнює та забезпечує поширення у фаховому коледжі та регіоні кращого досвіду організації виховного процесу в групі, на відділенні тощо.

 • Координує виховний процес в коледжі, який здійснюють завідувачі відділень, циклові комісії, керівники академічних груп, органи студентського самоврядування в групах, на відділеннях, курсах.

 • Забезпечує організацію, розроблення планів проведення заходів, спрямованих на засвоєння студентами наукових та культурних досягнень світової цивілізації, пізнання національної історії, традицій, звичаїв, мови, культури.

 • Надає допомогу молодим керівникам академічних груп, відвідує виховні заходи, бере участь в інституції наставництва.

 • Контролює дисципліну студентів, дає пропозиції щодо її поліпшення.

 • Здійснює контроль за якістю роботи викладачів, організацією та здійсненням навчально-виховної та культурно-масової роботи, станом фізичного виховання і здоров'я.

 • Проводить оперативні наради з завідувачами відділень та іншими керівниками структурних підрозділів та працівниками фахового коледжу з питань виховної роботи.

 • Направляє та сприяє ефективній діяльності органів студентського самоврядування закладу освіти, бере участь у його роботі.

 • Забезпечує сприятливі умови для формування оптимального соціально-психологічного клімату, вільного самовизначення та самоствердження студентів, для самореалізації талантів та здібностей.

 • Залучає діячів науки, права, культури, спеціалістів інших галузей до участі в підготовці студентів до майбутньої діяльності.

 • Залучає до співпраці з питань організації виховного процесу державні установи, громадські та молодіжні організації, культурно-освітні заклади, зарубіжні представництва, адміністративні органи, медичні та наркологічні служби тощо.

 • Координує співпрацю з батьками студентів.

 • Виконує вимоги правил, норм та інструкцій з техніки безпеки та виробничої санітарії, а також законодавства про працю, Колективного договору, Правил внутрішнього трудового розпорядку.