08.02.2024

Створення освітнього середовища на заняттях з іноземної мови за професійним спрямуванням

Створення освітнього середовища на заняттях з іноземної мови за професійним спрямуванням

Враховуючи те, що сьогодні знання іноземних мов – це ключ до успіху в сучасному світі, де спілкування іноземними мовами та обробка величезних обсягів інформації набуває все більшого значення, це додаткові конкурентні переваги на ринку праці, слід переглянути підходи до навчання іноземної мови за професійним спрямуванням. Саме темі «Створення освітнього середовища на заняттях з іноземної мови за професійним спрямуванням для гарантування досягнення здобувачами освіти професійноорієнтованих цілей» був присвячений методичний семінар проведений 8 лютого викладачкою іноземної мови Дарією Бультіною.
В ході семінару увага слухачів акцентувалась на тому, що сучасні підходи до навчання іноземної мови за професійним спрямуванням передбачають зміщення акцентів у бік продуктивної комунікативної діяльності здобувачів освіти та посилення творчої складової іншомовної підготовки.
У своєму виступі Дарія Бультіна розкрила стратегії та методи створення стимулюючого та інтерактивного освітнього середовища на заняттях з англійської мови у фаховому коледжі з фокусом на професійно орієнтоване навчання. Також продемонструвала практичні приклади інноваційних підходів до навчання, що сприяють досягненню успіху студентів фахового коледжу у вивченні англійської мови в контексті їхніх професійних цілей та потреб.