12.02.2024

Формування ключових компетенцій на заняттях з технічних дисциплін

Формування ключових компетенцій на заняттях з технічних дисциплін

Сьогодення кидає своєрідний виклик системі професійної підготовки і потребує формування нової генерації висококваліфікованих фахівців, здатних виконувати складні виробничі завдання на високому професійному рівні.
Саме темі "Формування, становлення і розвиток ключових компетенцій професійної особистості майбутнього фахівця на заняттях з технічних дисциплін та їх відображення в освітніх програмах" був присвячений методичний семінар проведений викладачкою технологічних дисциплін Аліною Авдєєвою.
У ході семінару були висвітлені процеси формування, становлення і розвитку ключових компетенцій майбутніх фахівців на заняттях з технічних дисциплін у здобувачів освіти спеціальностей 181 Виробництво харчової продукції та 241 Готельно-ресторанна справа, адже технічні дисципліни відіграють важливу роль у формуванні професійної компетентності майбутніх фахівців харчових технологій та ресторанного бізнесу та позитивно впливають на успішність розв’язання будь-яких задач у їх діяльності.