04.02.2021

Положення конкурсу "Ерудити правознавства Волинського краю"

1. Загальні засади

1.1. Конкурс «Ерудити правознавства Волинського краю» (надалі - Конкурс) проводиться з метою залучення учнівської молоді до активної правознавчої діяльності; підвищення правової свідомості та правової культури учасників конкурсу; виявлення здібних і талановитих учнів у галузі правознавства; популяризації знань про права, свободи та обов’язки особи.
1.2. Конкурс проводиться щорічно на базі Коледжу технологій, бізнесу та права Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (надалі - Коледж). Співорганізаторами Конкурсу виступають: Управління освіти, науки і молоді Волинської обласної державної адміністрації, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки.

2. Керівництво Конкурсом

2.1. Загальне керівництво, організацію та науково-методичне забезпечення Конкурсу здійснює Коледж.
2.2. Для організації та проведення Конкурсу створюється робочий Організаційний комітет до складу якого входять представники Коледжу та співорганізаторів.
2.3. Журі Конкурсу формується Організаційним комітетом. До роботи у складі журі запрошуються викладачі вищих навчальних закладів, юристи-практики.

3. Завдання конкурсу

3.1. Конкурс проводиться у формі інтелект-гри.
3.2. Завдання Конкурсу розвивають логічне мислення, спонукають учнів до пошукової роботи, сприяють розумовому інтелектуальному і творчому розвитку, зацікавлюють, заохочують відшуковувати відповіді, користуючись різними джерелами інформації.
3.3. Практичні завдання дозволяють забезпечити оволодіння найбільш важливими поняттями та термінами, виробити в учнів навички правомірної поведінки, практичного застосування норм права, що стосуються неповнолітніх, сформувати позитивне ставлення до участі у житті суспільства.

4. Учасники, умови та порядок проведення конкурсу

4.1. У Конкурсі можуть брати участь учні 9-х та 10-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (надалі - Учасники). Не дозволяється участь у Конкурсі студентам вищих навчальних закладів.
4.2. Протягом проведення Конкурсу забороняється змінювати персональний склад команди. Кожну команду очолює капітан, який є офіційним її представником. Капітану надається право під час правового раунду розподіляти обов’язки між членами команди.
4.3. Команда навчального закладу складається із 6 учасників.
4.4. Конкурс проводиться у два етапи:
•Перший – візитка команди (представлення команди, її назва, привітальне слово (до 5-ти хвилин).
•Другий – інтелект-гра у формі брейн-рингу.

4.5. Питання брейн-рингу охоплюють типову освітню програму з правознавства для загальноосвітніх навчальних закладів.
4.6. Попереднім жеребкуванням визначаються порядок представлення та виступ команд.

5. Нагородження переможців конференції

5.1. Нагородження переможців Конкурсу здійснюється грамотами, дипломами, сертифікатами та іншими заохочувальними призами.
5.2. Переможці Конкурсу можуть бути нагороджені спеціальними призами співорганізаторів, грошовими преміями вищих навчальних закладів, благодійних фондів, спонсорів тощо.

6. Фінансування конкурсу

6.1. Витрати на відрядження Учасників для участі в Конкурсі здійснюються навчальними закладами, що беруть участь у Конкурсі.
6.2. Матеріально-технічне забезпечення, витрати на проведення Конкурсу здійснюються Коледжем.