Навчальна частина

адреса: м. Луцьк, проспект Волі, 51, оф. 201, 202, 101.

Навчальна частина є основним структурним підрозділом фахового коледжу, що забезпечує організацію освітнього процесу, здійснює облік, звітність, контроль за якістю та його ефективністю.

Місія: сприяти забезпеченню академічної доброчесності учасниками освітнього процесу фахового коледжу, ефективності та вдосконаленню освітнього процесу коледжу.

Ціль: координувати діяльність підрозділів фахового коледжу з питань організації та здійснення освітнього процесу.

Навчальна частина коледжу утворена 1 вересня 1965 року. За час свого існування займалася вивченням вітчизняного та світового досвіду освіти, розробкою рекомендацій з його впровадження; організацією планування, удосконаленням та контролем за виконанням навчальних планів, графіків освітнього процесу, розкладів занять, іспитів, консультацій на денній та заочній формах навчання; впровадженням системи навчання згідно Болонського процесу; плануванням кількості академічних груп та веденням обліку студентів; організацією робіт із комплектування складу Державних екзаменаційних комісій та створенням умов для їх роботи; обліком роботи викладачів; збором, обробкою та складанням зведених статистичних даних стосовно семестрової та річної успішності студентів.

З часу створення навчальну частину очолювали (голова навчальної частини за посадою – заступник директора з навчальної роботи): ЗАХАРЧЕНКО Ірина Никонівна (01.09.1965 – 31.08.1967), КИРИЛЮК Марія Петрівна (01.09.1967 – 31.08.1969), САМОЙЛЕНКО Степан Мефодійович (01.09.1969 – 31.08.1978), ЖАБЮК Олена Костянтинівна (18.08.1978 – 28.08.1984), БОВКУНОВИЧ Микола Михайлович (29.08.1984 – 01.09.1988), ДМИТРУК Валентина Василівна (03.09.1988 – 01.09.1994), НІКОЛАЙЧУК Майя Григорівна (01.11.1994 – 31.10.2008). З 01.12.2008 і на цей час навчальну частину очолює МАКАРУК Ігор Валентинович.

Навчальна частина у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», законодавчими й іншими нормативно-правовими актами органів державної влади та місцевого самоврядування, а також Статутом університету, Положенням та Правилами внутрішнього розпорядку фахового коледжу, наказами та розпорядженнями адміністрації університету та коледжу.

До складу навчальної частини входять:

Основні функції та завдання навчальної частини:

 • Планування, організація та контроль освітнього процесу.
 • Участь у реалізації внутрішньої системи забезпечення якості фахової передвищої освіти.
 • Удосконалення освітнього процесу на базі використання сучасних технологій у плануванні, організації та методичному забезпеченні освітнього процесу.
 • Участь у вивченні, узагальненні та впровадженні передового досвіду навчально-методичної роботи викладачів фахового коледжу.
 • Розроблення проектів коледжанських нормативних, інструктивних і організаційно-методичних документів з питань планування та організації освітнього процесу, науково-методичної роботи, ліцензування, акредитації тощо.
 • Методичне та інформаційне забезпечення освітнього процесу.
 • Вивчення стану якості науково-методичного забезпечення освітнього процесу.
 • Координація підготовки і проведення ліцензування та акредитації.
 • Оперативне керування освітнім процесом у фаховому коледжі.
 • Організація виконання нормативних документів і здійснення систематичного контролю за їх реалізацією.
 • Організаційний та методичний супровід видачі студентських квитків та документів про освіту.
 • Керівництво організацією всіх видів практик студентів.
 • Ефективне використання наявної навчально-лабораторної бази, диспетчеризація освітнього процесу.