19.04.2021

Рекомендовано Відокремленим структурним підрозділом "Фаховий коледж технологій, бізнесу та права Волинського національного університете імені Лесі Українки", гриф надано навчально-методичним виданням на підставі рішення Методичної ради фахового коледжу

Протокол №2 від 11.03.2024

 1. Світлана КРАПОСТІНА (укладач). Опорний конспект лекцій з навчальної дисципліни «Маркетинг» за модулем «Маркетингові дослідження» для здобувачів освіти спеціальності 076 Підприємництво та торгівля.
 2. Ольга КУЗЬМИЧ (укладач). Методичні рекомендації до виконання самостійних робіт з освітньої компоненти «Історія: Україна та світ».
 3. Катерина МАКАРУК (укладач). Громадянська освіта робочий зошит для виконання практичних робіт.
 4. Ольга КУЗЬМИЧ, Катерина МАКАРУК, Роман САВЧУК (укладачі). Методична розробка виховного заходу на тему: «Лиш той життя й свободи вартий, хто йде щодня за них у бій», присвяченого дню гідності та свободи.
 5. Олександр ТКАЧИК (укладач). Показове заняття з освітньої компоненти «Історія: Україна і світ» на тему: «Проголошення ЗУНР. Українсько-польські відносини».
 6. Олександр ХОДОРЧУК (укладач). Фізична підготовка тенісистів з настільного тенісу навчально-методичні матеріали.
 7. Ірина ЧЕРНЮК (укладач). Українська мова за професійним спрямуванням Навчальний посібник для здобувачів освіти 3 курсу спеціальності 081 Право.
 8. Вікторія ШУХ, Олена РАДЧЕНКО (укладачі). Товарознавство непродовольчих товарів робочий зошит для виконання практичних завдань.
 9. Руслана ЩЕБЕТ (укладач). Рівняння і нерівності з модулями. Методичні рекомендації до вивчення теми.
 10. Іван СИДОРУК (укладач). Гра у футбол, усі аспекти. Навчально-методичні матеріали.
 11. Тетяна НОВОСАД (укладач). Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства. Методичні рекомендації до підготовки, оформлення та захисту курсових проєктів для здобувачів фахової передвищої освіти зі спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа Навчально-методичний посібник.

 

Протокол №9 від 30.10.2023

 1. Ірина ЧЕРНЮК (укладач). Збірник завдань для виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для здобувачів освіти 3 курсу спеціальності 081 Право. Частина 1.
 2. Ірина ЧЕРНЮК (укладач). Збірник завдань для виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для здобувачів освіти 3 курсу спеціальності 081 Право. Частина 2.
 3. Ольга УСТЯНЧУК, Світлана ГОЛЯДИНЕЦЬ (укладачі). Методичні рекомендації до виконання завдань самостійної роботи з навчальної дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» для здобувачів освіти 3 курсу спеціальності 181 Харчові технології.
 4. Олександр ХОДОРЧУК (укладач). Навчально-методичні матеріали на тему «Біг на короткі дистанції у легкій атлетиці».
 5. Світлана ВЕРЕМЕЙ (укладач). Вивчення модерністських творів на заняттях зарубіжної літератури.

 

Протокол №8 від 18.09.2023

 1. Дарія БУЛЬТІНА (укладач). Практикум з граматики англійської мови з навчальної дисципліни «іноземна мова» на тему: «Present tenses. Part 1» для здобувачів освіти 1 та 2 курсів усіх спеціальностей.
 2. Валентина ВЕСНЯНКА (укладач). Методичні рекомендації до виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни «Цивільний захист, безпека життєдіяльності та охорона праці».
 3. Наталія ГОЛОВАЧУК (укладач). Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Фінансове право» для студентів спеціальності 081 Право.
 4. Людмила ГОЛУБ (укладач). Засідання секції «Прикладна хімія» наукового товариства здобувачів освіти та молодих вчених фахового коледжу на тему: «Хімія смаку».
 5. Дарія ЖУКОВА (укладач). Опорний конспект лекцій з дисципліни «Оціночна діяльність» модуль 2. Оцінка земельних поліпшень та земельних ділянок. Модуль 3. Оцінка рухомого майна, нематеріальних активів та бізнесу.
 6. Світлана КРАПОСТІНА (укладач). Опорний конспект лекцій з навчальної дисципліни «Маркетинг» за модулем «Маркетинг як стратегія розвитку підприємства» для здобувачів освіти спеціальності 076 Підприємництво та торгівля.
 7. Ігор МАКАРУК, Галина ДАЦЮК-ВАСИЛЮК (укладачі). Методичні рекомендації до проходження, підготовки та захисту звітів з переддипломної практики здобувачів освіти спеціальності 072 фінанси, банківська справа та страхування.
 8. Наталія ТРОФИМЧУК (укладач). Збірник тестових завдань зі статистики.
 9. Наталія ПРОТАСЮК (укладач). Збірник тестових завдань з освітньої компоненти «математика (алгебра та початки аналізу і геометрія)».
 10. Руслана ЩЕБЕТ (укладач). Многогранники. Опорний конспект з освітньої компоненти «Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)».
 11. Ольга УСТЯНЧУК (укладач). Методичні рекомендації до виконання завдань самостійної роботи з навчальної дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» для здобувачів освіти 3 курсу спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

 

Протокол №6 від 29.06.2023

 1. Інна ПРИЩЕПА, Тетяна РУСЕЦЬКА (укладачі). Методична розробка показового засідання секцій наукового товариства здобувачів освіти та молодих учених «Гермес» та «Комерція – це мистецтво» на тему «Солодке «золото» України - мед».
 2. Лариса ДУБІК (укладач). Методична розробка на тему «Експрес-тест з навчальної дисципліни «Природничі науки. Біологія і екологія».
 3. Тетяна НОВОСАД (укладач). Методичні рекомендації до виконання практичних занять із навчальної компоненти «Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства» для здобувачів освіти спеціальності 181 Харчові технології
 4. Анастасія ВОЛКОВА (укладач). Методичні рекомендації до виконання самостійних робіт із навчальної практики для здобувачів освіти спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа.
 5. Анастасія ВОЛКОВА (укладач). Методичні рекомендації до виконання індивідуальних робіт із навчальної практики для здобувачів освіти спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа.
 6. Іванна КОСОВА (укладач). Методичні рекомендації до виконання самостійних робіт із навчальної дисципліни «Технології та організація харчових виробництв»  для здобувачів фахової передвищої освіти зі спеціальності 181 Харчові технології.

 

Протокол №3 від 20.03.2023

 1. Наталія ГОЛОВАЧУК, Галина КРАВЧУК, Тетяна МАРКЕЄВА (укладачі). Методичні рекомендації до підготовки, оформлення та захисту курсового проєкту за фахом для здобувачів освіти спеціальності 081 Право.

 

Протокол №2 від 20.02.2023

 1. Дарія БУЛЬТІНА, Ніна НОВОСАД (укладачі). Методичні рекомендації до виконання завдань самостійної роботи з навчальної дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» для здобувачів освіти 3 та 4 курсів спеціальності 081 Право.
 2. Світлана ГОЛЯДИНЕЦЬ (укладач). Методичні рекомендації до виконання завдань самостійної роботи з навчальної дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)».
 3. Юлія ВОЙТЮК (укладач). Навчально-методичні матеріали секції «Дивосвіт».
 4. Ольга УСТЯНЧУК (укладач). Методичні рекомендації до виконання завдань самостійної роботи з навчальної дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» для здобувачів освіти 3 курсу спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.
 5. Лідія БАРДЮК (укладач). Навчально-методичні матеріали показової лекції на тему: «Вони – творці літопису музичного життя України».
 6. Наталія ДЕНИСЮК, Алла МАКУШЕВИЧ (укладачі). Методична розробка показового засідання секції «Бухгалтер-початківець».
 7. Наталія ДЕНИСЮК (укладач). Методичні рекомендації до підготовки, оформлення та захисту курсових проєктів з обліку та оподаткування.
 8. Дарія ЖУКОВА (укладач). Опорний конспект лекцій з дисципліни «Оціночна діяльність».
 9. Майя ПІВНЮК (укладач). Методичні рекомендації до виконання практичних робіт із навчальної дисципліни «Страхування».
 10.  Наталія ТРОФИМЧУК (укладач). Лекція-візуалізація із застосуванням техніки зворотного зв’язку з навчальної дисципліни «Статистика».
 11.  Тетяна МАРКЕЄВА (укладач). Конспект лекцій освітньої компоненти «Цивільне право».
 12.  Роман САВЧУК (укладач). Довідник фізичних формул і табличних величин.
 13. Руслана ЩЕБЕТ (укладач). Тіла обертання. Опорний конспект з навчальної дисципліни «Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)».

 

Протокол №1  від 10.02.2023

 1. Олександр ХОДОРЧУК, Іван СИДОРУК (укладачі). Методичні рекомендації до виконання завдань самостійної роботи з навчальної дисципліни «Фізична культура» для здобувачів освіти 3 курсу.
 2. Лариса ДУБІК (укладач). Методична розробка на тему: «Методика розв’язування екологічних задач з навчальної дисципліни «Природничі науки. Біологія і екологія »».
 3. Валентина ВЕСНЯНКА (укладач). Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Цивільний захист, безпека життєдіяльності та охорона праці».
 4. Олена РАДЧЕНКО, Вікторія КУХАРУК (укладачі). Робочий зошит для виконання завдань самостійної роботи з навчально-виробничої практики.
 5. Світлана КРАПОСТІНА, Інна ПРИЩЕПА, Вікторія ШУХ (укладачі). Методичні рекомендації щодо проходження та захисту звіту з переддипломної практики студентами.
 6. Катерина МАКАРУК (укладач). Навчально-методичні матеріали засідання секції «Громадянська освіта» наукового товариства здобувачів освіти та молодих вчених фахового коледжу на тему: «Становлення української державності».
 7. Світлана ГОЛЯДИНЕЦЬ (укладач). Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» для студентів спеціальності 081 Право.

 

Протокол №7 від 17.10.2022

 1. Людмила ГОЛУБ (укладач). Методична розробка засідання секції «Прикладна хімія» наукового товариства здобувачів освіти та молодих учених фахового коледжу на тему: «Мікроелементи – макрозначення в житті людини».
 2. Людмила ГОЛУБ (укладач). Методична розробка засідання секції «Прикладна хімія» наукового товариства здобувачів освіти та молодих учених фахового коледжу на тему: «Місце біофлавоноїду кверцетину під час пандемії Covid-19».
 3. Лариса ДУБІК (укладач). Збірник засідань секції  «Зелений патруль» наукового товариства здобувачів освіти та молодих учених фахового коледжу.

 

Протокол № 6 від 12.09.2022

 1. Майя ПВНЮК (укладач). Методична розробка показового засідання секції «Фінансовий простір» наукового товариства здобувачів освіти та молодих учених фахового коледжу на тему: «Особливості інноваційних інвестицій сучасного фінансового ринку».
 2. Тетяна НОВОСАД (укладач). Завдання та методичні рекомендації до виконання практичних занять із навчальної дисципліни «Організація виробництва в закладах ресторанного господарства» для студентів спеціальності 181 «Харчові технології».
 3. Світлана КИСЛЯК (укладач). Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Барна справа» для студентів спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа.
 4. Світлана КИСЛЯК (укладач). Методичні рекомендації до проходження та захисту звіту з переддипломної практики студентами спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа. Навчально-методичний посібник.
 5. Ольга КУЗЬМИЧ (укладач). Навчально-методичні матеріали засідання круглого столу на тему: «Ціна незалежності».
 6. Олена РАДЧЕНКО (укладач). Робочий зошит для виконання самостійних завдань з навчальної практики спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».
 7. Інна ПРИЩЕПА, Тетяна РУСЕЦЬКА (укладачі). Методична розробка спільного відкритого засідання секцій «Гермес» та «Комерція – це мистецтво!» наукових товариств та молодих учених на тему: «Сучасний асортимент мінеральних вод на ринку України».

 

Протокол № 4 від 21.06.2022

 1. Тетяна МАРКЕЄВА (укладач). Збірник тестових завдань з освітньої компоненти «Цивільне право».
 2. Наталія ГОЛОВАЧУК (укладач). Збірник тестових завдань з навчальної дисципліни «Теорія держави і права» для студентів спеціальності 081 «Право».
 3. Наталія ТРОФИМЧУК (укладач). Збірник завдань зі статистики.
 4. Лідія БАРДЮК (укладач). Методичні рекомендації до виконання завдань самостійної роботи з коротким конспектом з навчальної дисципліни «Мистецтво» для здобувачів профільної загальної середньої освіти.
 5. Станіслав ЩЕБЛЮК, Вікторія ДЯЧЕНКО, Ольга КУЗЬМИЧ, Катерина МАКАРУК, Олександр ТКАЧИК (укладачі). Нариси з історії церкви України.
 6. Ірина ЧЕРНЮК (укладач). Зошит для виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Українська мова» для здобувачів освіти 2 курсу.
 7. Людмила ШУТОВСЬКА (укладач). Методичні рекомендації до виконання завдань самостійної роботи з навчальної дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» для здобувачів освіти спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа».
 8. Ніна КОВАЛЬЧУК (укладач). Робочий зошит з навчальної дисципліни «Товарознавство продовольчих товарів».
 9. Галина КРАВЧУК (укладач). Робочий зошит з навчальної дисципліни «Базовий правничий курс» для здобувачів освіти спеціальності 081 Право.
 10. Ірина ГРУШКО (укладач). Збірник задача з навчальної дисципліни «Кримінальне право України» (Особлива частина. Кримінальні правопорушення проти власності).
 11. Дарія ЖУКОВА (укладач). Документальне оформлення господарських операцій. Навчальний посібник для здобувачів освіти 2 курсу спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа».
 12. Галина ДАЦЮК-ВАСИЛЮК (укладач). Збірник задач з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів 2 курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».
 13. Тамара ПАНАЩУК (укладач). Методичні рекомендації до проведення занять із навчально-виробничої практики для здобувачів освіти спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа на тему «Основні принципи підбору вин. Правила подавання аперитивів. Принципи поєднання напоїв із стравами».
 14. Олександр ТКАЧИК (укладач). Навчально-методичні матеріали засідання секції «Історія: Україна і світ» наукового товариства здобувачів освіти та молодих учених фахового коледжу на тему: «Міжнародний день пам’яті Чорнобиля».
 15. Інна ДАНИЛЮК, Юлія ВОЙТЮК (укладачі). Збірник тестових завдань з української мови для вступників.
 16. Світлана КРАПОСТІНА (укладач). Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Торговельне підприємництво» для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».
 17. Вікторія ШУХ (укладач). Опорний конспект лекцій для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» з навчальної дисципліни «Товарознавство непродовольчих товарів» за темою «Трикотажних товарів».
 18. Інна ПРИЩЕПА (укладач). Ситуаційні завдання для здобувачів освіти для спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» до модуля: «Зерно і зернопродукти».
 19. Андрій ОЛІЙНИК (укладач). Обладнання підприємств торгівлі: збірник ситуаційних завдань з холодильного обладнання для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

 

Протокол № 3 від 06.06.2022

 1. Олександр ЛЕЩЕНКО (укладач). Опорний конспект лекцій з навчальної дисципліни «Економічна теорія» для студентів першого курсу.
 2. Ніна КОВАЛЬЧУК (укладач). Конспект лекцій з вивчення самостійної роботи з навчальної дисципліни «Товарознавство продовольчих товарів» для студентів третього курсу спеціальності 181 Харчові технології.

 

Протокол № 1 від 17.01.2022

 1. Людмила ГОЛУБ (укладач). Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Аналітична хімія» для студентів спеціальності 181 «Харчові технології».
 2. Тетяна РУСЕЦЬКА (укладач). Методичні вказівки до підготовки і проведення практичних занять з дисципліни «Комерційна діяльність» для студентів третього курсу спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».
 3. Тетяна РУСЕЦЬКА (укладач). Методичні вказівки до підготовки і проведення практичних занять з предмету «Організація і технологія торговельних процесів» для студентів третього курсу спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».
 4. Катерина МАКАРУК (укладач). Показове заняття з навчальної дисципліни «Громадянська освіта» на тему: «Конфлікти».
 5. Вікторія ДЯЧЕНКО (укладач). Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Історія: Україна і світ» з освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра.
 6. Світлана КРАПОСТІНА (укладач). Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Менеджмент» для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».
 7. Вікторія ШУХ, Анна ОБЛОМСЬКА (укладачі). Опорний конспект лекцій для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» з навчальної дисципліни «Товарознавство непродовольчих товарів» за темою «Асортимент швейних товарів».
 8. Оксана ТЕСУНОВА (укладач). Методичні рекомендації до виконання завдань самостійної роботи з навчальної дисципліни «Фізична культура» для здобувачів освіти спеціальностей: 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа і страхування, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

 

Протокол № 8 від 15.11.2021

 1. Олена РАДЧЕНКО, Ольга РЕУС (укладачі). Збірник тестових завдань поточного контролю, досягнення рівня знань, розвитку здібностей, навичок і вмінь студентів з навчальної дисципліни «Навчальна практика» та «Навчально-виробнича практика» .
 2. Наталія ТРОФИМЧУК (укладач). Методична розробка відкритого засідання секції “Фінансовий простір” наукового товариства здобувачів освіти та молодих учених фахового коледжу на тему: «E-COMMERCE: факти, цифри та цікава статистика».
 3. Валентина ВЕСНЯНКА (укладач). Збірник завдань поточного та підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Природничі науки. Хімія».
 4. Роман САВЧУК (укладач). Методична розробка відкритого засідання секції студентського наукового товариства «Юний фізик» на тему: «Фізика: погляд на життя майбутнього».
 5. Дмитро ШОСТАК (укладач). Методична розробка відкритого засідання секції студентського наукового товариства «Прикладна інформатика» на тему: «Інформаційні технології: погляд у майбутнє».
 6. Ірина ЧЕРНЮК (укладач). Збірник завдань для проведення І етапу Міжнародного конкурсу української мови імені Петра Яцика.
 7. Ірина ЧЕРНЮК (укладач). Зошит для виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Українська мова».
 8. Юлія ВОЙТЮК (укладач). Методичні рекомендації до виконання завдань самостійної роботи з навчальної дисципліни «Діловодство» для студентів спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа.
 9. Людмила ШУТОВСЬКА (укладач). Методичні рекомендації до виконання завдань самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» для студентів третього курсу спеціальності 181 «Харчові технології».
 10. Олена МОКРИДЕНКО (укладач). Практикум з англійської мови для студентів першого курсу усіх спеціальностей з теми «Україна».
 11. Олена МОКРИДЕНКО (укладач). Опорний конспект завдань з англійської мови для студентів другого курсу усіх спеціальностей з теми «Робота та професія».
 12. Тетяна НОВОСАД (укладач). Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства. Методичні рекомендації до підготовки, оформлення та захисту курсових робіт. Навчально-методичний посібник.
 13. Софія БОНДАРУК (укладач). Методичні рекомендації до виконання лабораторних і практичних робіт з навчальної дисципліни «Технологія виробництва кулінарної продукції» для студентів спеціальності 181 «Харчові технології».
 14. Наталія ГОЛОВАЧУК (укладач). Методичні рекомендації до підготовки семінарських занять з навчальної дисципліни «Банківське та біржове право» для студентів спеціальності 081 «Право».

 

Протокол № 6 від 17.08.2021

 1. Шух В. В., Обломська А. Б. (укладачі). “Галантерейні товари” Опорний конспект лекцій для студентів спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” .
 2. Олійник А. Я. (укладач). «Обладнання підприємств торгівлі: збірник ситуаційних завдань з механічного обладнання» для студентів спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”.
 3. Радченко О. В., Реус О. В. (укладачі). Методичні рекомендації до проходження та виконання завдань з навчальної та навчально-виробничої практики для студентів спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”.
 4. Філоненко О. В. (укладач). Баскетбол. Тактичні дії гравців у нападі укладач (методичні рекомендації).
 5. Таранчук О. Г., Щебет Р. М. (укладачі). Збірник завдань з математики для вступників на основі базової загальної середньої освіти.
 6. Данилюк І. В. (укладач). Написання власного висловлювання на ЗНО з української мови та літератури для студентів 2 курсу (методичні рекомендації).
 7. Шадловська Л. А. (укладач). Опорний конспект лекцій з навчальної дисципліни «Українська література» для студентів 1 курсу.
 8. Новосад Н. П. (укладач). Збірник завдань для контролю навичок читання з навчальної дисципліни «Іноземна мова» для студентів 1 курсу.
 9. Кисляк С. В. (укладач). Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Барна справа» для студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа».

 

Протокол № 4 від 19.04.2021

 1. Авдєєва А. П. (укладач). Збірник ситуаційних завдань із розділу «Теплове устаткування» навчальної дисципліни «Устаткування закладів ресторанного господарства» для студентів спеціальності 181 «Харчові технології».
 2. Крапостіна С. М. (укладач). Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Маркетинг» для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».
 3. Ткачик О. О. (укладач). Методична розробка відкритого засідання секції студентського наукового товариства «Історія: Україна і світ» на тему: «Андрей Шептицький – мистецтвознавець і меценат культури» для студентів усіх спеціальностей.

 

Протокол № 3 від 22.03.2021

 1. Веремей С. В. (укладач). Антологія студентської поезії.
 2. Головачук Н. М. (укладач). Методичні рекомендації до підготовки семінарських занять з навчальної дисципліни "Нотаріат в Україні" для студентів спеціальності 081 Право.
 3. Кравчук Г. Ю., Маркеєва Т. А. (укладачі). Методичні рекомендації до підготовки, оформлення та захисту курсових робіт з навчальних дисциплін "Цивільне право України" та "Кримінальне право України".
 4. Макарук К. В. (укладач). Навчально-методичні матеріали засідання секції "Громадянська освіта" студентського наукового товариства на тему: "День Покрови Пресвятої Богородиці у долі українського народу: історичний нарис.
 5. Новосад Т. І. (укладач). Довідник керівника закладу ресторанного господарства.
 6. Новосад Т. І. (укладач). Методичні рекомендації до підготовки, оформлення та захисту курсових проєктів з навчальних дисциплін "Організація виробництва в закладах ресторанного господарства".
 7. Філоненко О. В. (укладач). Основи техніки і тактики гри у волейбол (методичні рекомендації).

 

Протокол № 2 від 08.02.2021

 1. Веснянка В. М., Дубік Л. Р. (укладачі). Завдання олімпіади з навчальної дисципліни "Природничі науки. Біологія та екологія".
 2. Жукова Д. В. (автор). Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів 2 курсу спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування.
 3. Прищепа І. А. (укладач). Методична розробка показового засідання секцій студентських наукових товариств “Гермес” та “Комерція – це мистецтво” на тему: “Сучасний асортимент та конкурентоспроможність йогурту на ринку України”.
 4. Шух В. В., Обломська А. Б. (укладачі). “Товарознавство господарських, будівельних та товарів культурно-побутового призначення”: опорний конспект лекцій для студентів спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. 1 семестр.