04.01.2022

Ліцензування спеціальності 017 Фізична культура і спорт

Відповідно до рішення Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 24.12.2021 (протокол № 233) та наказу МОН України від 28.12.2021 № 282-л Відокремлений структурний підрозділ "Фаховий коледж технологій, бізнесу та права Волинського національного університету імені Лесі Українки" отримав ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт. Набір студентів фаховий коледж розпочне з 2022 року.