07.06.2024

Дотримання академічної доброчесності – запорука знань здобувачів фахової передвищої освіти

Дотримання академічної доброчесності – запорука знань здобувачів фахової передвищої освіти

4 червня 2024 року клініцисти юридичної клініки з метою популяризації академічної доброчесності провели лекторій на тему: «Дотримання академічної доброчесності – запорука знань здобувачів фахової передвищої освіти» для здобувачів освіти спеціальності 017 Фізична культура і спорт. В ході заходу клініцистка Вікторія ШЕПЕЛЬ пояснила присутнім сутність поняття «академічна доброчесність» відповідно до вимог Закону України «Про освіту» та наголосила на основних принципах дотримання академічної доброчесності 
Клініцистка Вікторія КУЗЬМИЧ зазначила, що порушенням академічної доброчесності вважається: академічний плагіат; самоплагіат; фабрикація; фальсифікація; списування; обман; хабарництво/неправомірна вигода; необ’єктивне оцінювання; надання здобувачам освіти під час проходження ними оцінювання результатів навчання допомоги чи створення перешкод, не передбачених умовами та/або процедурами проходження такого оцінювання; вплив у будь-якій формі на педагогічного працівника з метою здійснення ним необ’єктивного оцінювання результатів навчання.
Керівник юридичної клініки Тетяна МАРКЕЄВА зазначила до якої відповідальності притягуються здобувачі освіти за порушення академічної доброчесності. 
Присутні також мали можливість заслухати норми Кодексу академічної доброчесності та отримати інформацію щодо дій у разі виявлення порушень дотримання норм академічної доброчесності.