20.06.2022

Атестація здобувачів освіти груп Ф-31 та Ф-32

Державна атестація за фахом здобувачів освіти груп Ф-31 та Ф-32

Відбулася Атестація здобувачів освіти спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування груп Ф-31, Ф-32 з використанням платформи для відео конференцій Zoom.

Екзаменаційна комісія заслухала та оцінила відповіді здобувачів освіти.

Студенти продемонстрували ґрунтовні теоретичні знання та практичні навички з навальних дисциплін «Фінанси», «Банківська справа», «Фінансовий облік», «Податкова система», «Оціночна діяльність».