20.06.2022

7-ме засідання Методичної ради

7-ме засідання Методичної ради

20 червня відбулось 7-ме засідання Методичної ради фахового коледжу.

У порядку денному засідання розглянули наступні питання доповідачів:

  1. Методична доповідь з реалізації завдань методичної проблеми фахового коледжу на 2020-2025 роки на тему: «Модернізація освітнього середовища як фактор ефективного формування предметних компетентностей на заняттях з фізичного виховання» (Оксана Тесунова).
  2. Про проект Переліку видів навчальної, методичної, інноваційної, організаційної та іншої педагогічної діяльності педагогічних і науково-педагогічних працівників з обсягами часу та критеріями оцінювання (Ігор Макарук, робоча група).
  3. Аналіз стану виконання робочих навчальних планів та робочих програм навчальних дисциплін викладачами у розрізі відділу, спеціальностей, курсів та груп за 2-й семестр  (Ніна Ковальчук, Наталія Мойсеєць, Андрій Олійник, Іван Черевко).
  4. Результати взаємних відвідувань викладачами кафедри та циклових комісій за підсумками 2-го семестру 2021-2022 н.р. (завідувачі відділень, голови циклових комісій).
  5. Про надання Методичною радою грифів (Наталія Протасюк).
  6. Розгляд та схвалення навчально-методичних видань викладачів фахового коледжу, які рекомендовані цикловими комісіями (Наталія Протасюк).