Кадровий відділ

ДЯЧЕНКО Вікторія Михайлівна

ДЯЧЕНКО Вікторія Михайлівна

Помічник директора з кадрової роботи

Кадровий відділ фахового коледжу очолює помічник директора з кадрової роботи Дяченко Вікторія Михайлівна.

Кадрова служба у своїй діяльності керується чинним законодавством України, Положенням та Правилами внутрішнього трудового розпорядку фахового коледжу, розпорядженнями керівника, правилами і стандартами документального забезпечення.

Функціональні обов’язки помічника директора з кадрової роботи:

 • Ведення обліку особового складу коледжу, його підрозділів і встановлену документацію щодо кадрів, студентів та слухачів;
 • Своєчасне оформлення прийому, переведення та звільнення (відрахування) працівників, студентів та слухачів коледжу відповідно до трудового законодавства, положень, інструкцій, наказів директора коледжу;
 • Оформлення наказів про прийом, переміщення, звільнення (відрахування) працівників, студентів та слухачів коледжу та передача копій наказів керівникам структурних підрозділів та працівникам коледжу;
 • Формування і ведення особових справ працівників та студентів, внесення змін, пов'язаних з трудовою діяльністю;
 • Підготовка проєктів документів, що стосуються нагород і заохочень працівників;
 • Ведення обліку і зберігання трудових книжок працівників фахового коледжу;
 • Ведення обліку і зберігає документів про освіту студентів коледжу;
 • Ведення обліку надання відпусток працівникам;
 • Складання графіку основних щорічних відпусток працівників фахового коледжу; здійснення контролю над дотриманням графіків чергових відпусток;
 • Здача встановленої звітності про роботу з кадрами та про попит робочої сили(вакансії);
 • Оформлення документів, необхідних для призначення пенсій працівникам коледжу;
 • Ведення архіву особових справ, після закінчення встановлених термін і її поточного зберігання підготовку документів для здачі їх в архів;
 • Видача, за вказівкою директора коледжу, заступника директора з навчальної роботи, необхідні довідки працівникам і студентам коледжу та довідки про надання можливого самостійного працевлаштування молодим спеціалістам, які закінчують навчання;
 • Визначення трудового, педагогічного стажу працівників; Підготовка довідок про теперішню трудову діяльність працівників коледжу;
 • Підготовка необхідні матеріалів для атестаційної та інших комісій;
 • Здійснення контролю за станом трудової дисципліни в підрозділах коледжу і додержанням працівниками Правил внутрішнього трудового розпорядку;
 • Ведення обліку порушень трудової дисципліни і громадського порядку, контроль за  своєчасним прийняття адміністрацією, громадськими організаціями і трудовим колективом відповідних заходів;
 • Виконання окремих службових доручень директора коледжу та заступника директора з навчальної роботи;
 • Забезпечення дотримання службової та державної таємниці.