Керівник фізичного виховання

РОЗТОКА Андрій Вячеславович

РОЗТОКА Андрій Вячеславович

Керівник фізичного виховання

Керівник з фізичного виховання за посадою входить до складу дирекції, педагогічної, адміністративної, методичної рад, стипендіальної, атестаційної комісій.

Функціональні обов’язки:

• Здійснює керівництво організацією навчального процесу з фізичного виховання згідно з навчальним планом і програмами навчального закладу.
• Планує й організує проведення навчальних, факультативних і позааудиторних занять по фізичному вихованню (фізичній культурі) в установі.
• Впроваджує найбільш ефективні форми, методи і засоби фізичного виховання здобувачів освіти, забезпечує контроль за станом їхнього здоров'я і фізичним розвитком протягом усього періоду навчання, за проведенням професійно-прикладної фізичної підготовки.
• Складає розклад занять, спортивних секцій, контролює їх проведення.
• Планує реалізацію матеріальних та фінансових ресурсів, які виділяються для вирішення поставлених перед ним завдань.
• Здійснює контроль за станом і експлуатацією наявних спортивних споруд і приміщень, дотриманням правил техніки безпеки, за збереженням і правильним використанням спортивної форми, інвентарю й устаткування.
• Організовує проведення комплексних спортивних заходів.
• Здійснює зв'язок зі спортивними організаціями, федераціями, асоціаціями міста, області.
• Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.
• Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.
• Складає звітність за установленою формою.