11.11.2021

Застосування електронного документообігу при підготовці документів для відкриття кафе

Застосування електронного документообігу при підготовці документів для відкриття кафе

10 листопада викладачкою циклової комісії фізико-математичних дисциплін та інформаційних технологій Тамарою Яцишиною  було проведене позаурочне заняття з інформатики «Застосування електронного документообігу (оформлення та опрацювання офісних документів онлайн) при підготовці документів для відкриття кафе» для студентів групи Ф-22. 
Заняття проходило у вигляді ділової гри, метою якої було поглибити та розширити діапазон знань, узагальнити та систематизувати вміння та навички, набуті під час вивчення теми «Основи електронного документообігу».
В процесі гри студенти пригадали правила з техніки безпеки, пройшли бліц-опитування, шукали синоніми до словосполучень із словом «діловий», пригадували, з яких логічних елементів складається текст документів офіційно-ділового стилю та готували пакет  документів для відкриття кафе.