13.07.2021

Мова (мови) освітнього процесу

Мовою освітнього процесу у фаховому коледжі є державна мова. Засади мовної політики у нашому закладі фахової передвищої освіти визначаються Законом України "Про освіту".

Фаховий коледж забезпечує виконання права громадянина України на здобуття фахової передвищої освіти державною мовою та забезпечує обов’язкове вивчення державної мови в обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність в обраній галузі з використанням державної мови. Особам, які належать до корінних народів, національних меншин України, іноземцям та особам без громадянства створюються належні умови для вивчення державної мови.

Фаховий коледж сприяє вивченню мов міжнародного спілкування, насамперед англійської мови. Для цього освітньо-професійними програми передбачене викладання дисциплін державною та англійською мовами, забезпечуючи при цьому здатність здобувачів фахової передвищої освіти продемонструвати результати навчання відповідної дисципліни державною мовою.

Для навчання іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також осіб, які визнані біженцями в Україні, осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, осіб, яким надано статус закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах, та здобувають фахову передвищу освіту за кошти фізичних або юридичних осіб, можуть створюватися окремі групи або розроблятися індивідуальні навчальні плани, що передбачають навчання іноземною мовою. При цьому обов’язково забезпечується вивчення такими особами державної мови як окремої навчальної дисципліни.

Атестація здобувачів фахової передвищої освіти проводиться державною мовою.