16.01.2021

Повідомити про корупцію

Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції фахового коледжу є юрисконсульт МАРКЕЄВА Тетяна Анатоліївна.

Графік роботи: понеділок – п’ятниця з 9:00 – 18:00 год., обідня перерва 13:00-14:00, кабінет 102.  

Якщо Вам відомі факти корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією у фаховому коледжі, Ви можете повідомити про них через внутрішні канали для повідомлень ("скринька довіри", яка розміщена на першому поверсі фахового коледжу, електронна пошта уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції: markeieva.tetiana@ktbp.net.ua, телефон гарячої лінії +38(0332)72-90-37 (графік роботи 9.00 – 18.00 год), онлайн-форма) .

Вимоги до звернення передбачені Законом України "Про звернення громадян". Звернення може бути подано окремою особою (індивідуальне) або групою осіб (колективне). Звернення може бути усним чи письмовим. У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається. Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 цього Закону.

Відповідно до ст.8 Закону України "Про звернення громадян" письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті звернення, терміни розгляду яких передбачено статтею 17 цього Закону, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними. Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає керівник органу, про що повідомляється особі, яка подала звернення.

Звертаємо Вашу увагу, що повідомлення завідомо неправдивих відомостей тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством. 

Державний захист викривачів здійснюється відповідно до статті 53 Закону України "Про запобігання корупції".